University of Cambridge ESOL Yurtdışı Dil Eğitmi            TBA Broşür

Dünyanın Her Yerinde Geçerli İngilizce Sertifikanız !

FCE  – First Certificate in English

 

Dünyanın her yerinde geçerli İngilizce Sertifikanız

FCE sınavı

First Certificate in English (FCE) sınavı, dünyaca ünlü İngiliz Cambridge Üniversite’sine bağlı bir kuruluş olan ve amacı İngilizce öğrenen kişiler ve İngilizce öğretmenleri için uluslararası geçerliliğe sahip çeşitli sınavlar düzenlemek olan Cambridge ESOL tarafından geliştirilmiştir.

Her yıl 100’den fazla ülkede yüz binlerce kişi FCE sınavına girmektedir.

FCE:

* Orta seviye üstü bir sınavdır. Avrupa Ortak Dil Programı esaslarının (Common European Language benchmarking) B2 düzeyine eşittir.

* Gündelik hayatta İngilizceyi rahatlıkla kullanıp kullanamadığınızı ölçer.

 

* Dil öğrenmeye ilişkin dört beceriyi (Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma) içerir.

 

* Mesleki ya da akademik faaliyetlerde bulunabilecek düzeyde yeterli İngilizce bilgisine sahip olduğunu kanıtlamak isteyen kişiler için idealdir.

 

FCE sınavına neden girilmelidir?

 

FCE sertifikası fark yaratır, çünkü;

* Uluslararası alanda eğitim kurumları, şirketler ve devlet kurumları nezdinde geçerliliğe sahiptir.

* Üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlara girmek isteyenler için artı puandır.

* Profesyonel öz geçmişinizde önemli bir nitelik olarak yer alır.

* Müfredatına alan eğitim kurumları için prestij, güvenilirlik ve farklılık demektir.

* Son derece güvenilir, objektif bir ölçme ve değerlendirme aracıdır.

* Sertifikanın geçerlilik süresi ömür boyudur.

 

Geçerlilik

FCE sınavının geçerliliği tüm ülkelerde birçok şirket ve öğrenim kuruluşu tarafından kabul edilmektedir.

Çoğu Türk üniversitesi ve çeşitli ülkelerde bulunan yüksek öğrenim kuruluşları FCE Sertifikasını kabul etmektedir.

Sınavın yapısı

FCE sınavı beş bölümden meydana gelir.

Bölüm İçerik Süresi
1.Bölüm
Okuma
Adayın bir metni (hikaye, gazete, dergi) okuyabilme ve anlama becerisini ölçer. Adayın bir metnin ana noktalarını anlaması ve yapısını belirlemesi, detayları tespit etmesi ve anlamlar çıkarması beklenir. 1 saat 15 dakika
2.Bölüm
Yazma
Adayın bir metni (mektup, rapor, kompozisyon ve inceleme) yazabilme becerisini ölçer. Metinlerin temaları farklıdır ve önceden seçilmiş olabilir. Adaydan her biri 120 ve 180 kelimeden oluşan iki tane metin yazması istenir. 1 saat 15 dakika
3.Bölüm
İngilizce Kullanımı
Bu bölümde, İngilizcenin dil bilgisi yapısını ve kelime hazinesini tanıma ve kullanma becerisini ölçen çalışmalar yapılır (boşluk doldurma, kelime değiştirme ve hata düzeltme gibi). 1 saat 15 dakika
4.Bölüm
Dinleme
Aday bant kayıtları (kısa diyaloglar, görüşmeler, kamu duyuruları ve monologlar) dinler. Adayın ana noktaları anlama ve detayları çıkarma becerisi ölçülür. Yaklaşık
40 dakika
5.Bölüm
Konuşma
Sınavın bu bölümünde adayar genellikle ikili gruplar oluşturur ve iki sınav görevlisi tarafından İngilizce mülakat becerileri ölçülür. Farklı konularda görüşme yapılabilir, uzmanlardan birine ya da diğer kişiye kendini ifade edebilme ve insanlarla karşılıklı görüşme yapabilme becerisi ölçülür. Yaklaşık 14 dakika


Sertifika

FCE sınavı, tecrübeli ve özel olarak eğitilmiş uzmanlar tarafından verilir ve değerlendirilmek üzere İngiltere’ye gönderilir.

FCE sınavına giren kişi 5 nottan birini alacaktır. Başarılı olanlar A, B veya C alırken, D ve E notu başarısızlığı gösterir.
Final notu, sınavın tüm bölümlerinden alınan toplam notlara göre belirlenir.
Ayrıca, adaylara sınavın her bir bölümünde ulaştığı başarıyı gösteren bir grafik ile beraber sonuçları gösteren bir rapor da verilir.