University of Cambridge ESOL Yurtdışı Dil Eğitmi            TBA Broşür

Deneme Sınavları

TBA, İngilizce dil öğretiminin yanısıra,
tarafsızlığı ve ciddiyeti kanıtlanmış
değerlendirme sistemi ile bireysel ve toplu
talepleri her zaman karşılamaya hazır bir
İNGİLİZCE DİL SINAV MERKEZİ
olarak;

Kuruluşların “İngilizce bilir eleman”
istihdamında, adayların İngilizce bilgilerinin
belirlenmesinde,

“Yabancı Dil Primi”  için  kuruluş
elemanlarının mevcut İngilizce bilgilerinin
değerlendirilmesinde,

Kuruluş elemanlarının görev tanımlarında
yeni  organizasyonlara  gidilmesi
durumunda İngilizce bilgi düzeylerinin
yeterliliğinin saptanmasında,

Yurtdışı konferans, seminer, araştırma
gibi çalışmalara  katılacak elemanların
İngilizce   bilgi  düzeylerinin   yeterliliğinin
belirlenmesinde,  hizmet  vermektedir.

Derneğimiz Sınav Merkezi uygulamalarında;
kuruluşların  istihdam  ettiği – veya  edeceği-
adaylarda sınanması talep edilen dil becerileri
yönünden amaca yönelik özel hazırlanan
sınavlar  yanısıra;  gerek  bireysel  gerekse
Kuruluş başvuruları için TOEFL, IELTS, FCE
deneme sınavları yanısıra sertifika sınavlarımız
da mevcuttur.

Ülkemizde, uluslararası geçerliliğe sahip TOEFL, IELTS, FCE sınavları yanısıra resmi kabul gören Derneğimiz “English Proficieny” ileri düzeyli sertifika sınavı buna örnektir.

 

Derneğimizin, Sınav Merkezi uygulamaları ile hizmet verdiği kurum ve kuruluşlardan bir bölümü referans olarak sunulmaktadır.

· Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
· Başarı Elektronik
· Botaş A.Ş.
· Çalık Enerji A.Ş.
· Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,
· GAMA Güç Sistemleri
· Milli Prodüktivite Merkezi
· Oyak Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşları,
· Roketsan A.Ş.
· STM Savunma ve Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş.
· Şekerbank T.A.Ş.,
· T. Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü,
· Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,
· Türkiye Bankalar Birliği,
· T.C. Genelkurmay Başkanlığı,
· T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve AT Koordinasyon Daire Başkanlığı,
· T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü,
· Telekomünikasyon Kurumu,
· Türk Eximbank Genel Müdürlüğü,
· Türk Telekom,
· TÜBİTAK