University of Cambridge ESOL Yurtdışı Dil Eğitmi            TBA Broşür

Yönetim

Türk-İngiliz Kültür Derneği Yönetimi, Derneklerle ilgili mevzuat hükümleri ve Dernek tüzüğü çerçevesinde, Genel Kurul’da seçimle göreve gelen Yönetim Kurulu’nun verdiği yetki ile Genel Müdür tarafından yürütülmektedir. Dernek Yönetim Kurulu üçü Türk, ikisi İngiliz beş üyeden oluşur.

 

Genel Müdür tarafından yürütülmekte olan Yönetim hizmetlerinde 15 idari personel görev almaktadır. Türk ve Yabancı öğretim kadrosu ise, tümü Üniversitelerin İngilizce Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Genel Dilbilimi bölümlerinden mezun “Pedagoji” veya İngiltere’de kabul edilmiş “Öğretmenlik Sertifikaları” olan profesyonel ve deneyimli İngilizce öğretmenleridir.