University of Cambridge ESOL Yurtdışı Dil Eğitmi            TBA Broşür

TBA Archaeo-Society

Türk-İngiliz Kültür Derneği, Şubat 1997’de Ankara’da bir ilk olarak başlatılıp, 21 yıldır aralıksız sürdürdüğü TBA Archeo-Society dersleriyle, son dönemlerde en çok ilgi çeken konulardan birisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duymaktadır.

Her yaştan ve meslekten katılımcılara açık, yılda sekiz ay süren, her Cumartesi üç ders saati olarak gerçekleşen derslerde, yurt çapındaki üniversitelerin önde gelen akademisyenleri, araştırmacılar, mimarlar, restorasyon uzmanları ve editörler; arkeoloji, mitoloji, felsefe, sanat tarihi, tarih ve antropoloji konularında ayrıntılı bilgiler vermektedir.

Türkiye’nin en büyük zenginliklerinden birisi olan ve tüm yurda yayılmış bulunan yüzlerce arkeolojik sit alanıyla ilgili güncel bilgiler saydamlar eşliğinde katılımcılara iletilmektedir. Derslerin yanısıra, bu çalışmaların yerinde gözlemlenmesini mümkün kılan arkeoloji gezi programları, Derneğin kültür varlıklarına, çevreye ve doğaya duyarlılığının bir kanıtı olarak yoğun ilgi ile sürdürülmektedir.

Her yıl yeni bir başlangıç grubu oluşturulan bu seminerlere katılımcılar, haftada bir gün üç ders saati olarak katılabilmektedir. Başlangıç grubundaki katılımcılar bir yıl boyunca Paleolitik devirden başlayarak tüm tarih çağları konusunda temel bilgileri ve Anadolu’da çeşitli devirlerde yerleşmiş bulunan uygarlıklar hakkında detaylı bilgileri edinirler.

Ayrıca Derneğimiz üniversitelerin bazı önemli organizasyonlarına da ev sahipliği yapmaktadır. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü ile Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümlerinin ortaklaşa düzenlediği ”SANAT TARİHİNDE TERMİNOLOJİ SORUNLARI SEMİNERİ” Derneğimizin bu konuya verdiği önemin bir ifadesidir. Bu seminerde sunulan bildiriler kitap haline getirilmiş olup Derneğimizden satın alınabilir.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Seminerlerine 2016-2017 Akademik Yılında katılmak isteyen katılımcılar bize ulaşarak kayıt hakkında bilgi alabilirler.
2015-2016 Akademik Yıl Programı:
Arkeoloji_Sanat Tarihi Ders Programi_2016