University of Cambridge ESOL Yurtdışı Dil Eğitmi            TBA Broşür

Cambridge English Language Assessment Sınavları

Türk-İngiliz Kültür Derneği, uluslararası geçerliliği olan, Avrupa Konseyi, Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni – Dil Düzey Tanımları (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment – CEFR Descriptors: (daha fazla bilgi için www.coe.int/T/DG4/Linguistic/CADRE_EN.asp) ile uyumlu ve Avrupa Dil Portfolyosu (European Language Portfolio – daha fazla bilgi için www.coe.int/portfolio) için gerekli İngilizce dil sertifikalarını vermeye yetkin tek kurum olan Cambridge Üniversitesi English Language Assessment Sınavlarını tüm Türkiye’de vermeye yetkili Sınav Merkezidir.  http://www.cambridgeenglish.org/

Avrupa Dil Portfolyosu – Dil Pasaportu, Avrupa Konseyi Dil Düzey Tanımları çerçevesinde, dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma becerilerini ölçer biçimde hazırlanmış sınavlar sonucunda edinilmiş sertifika ve diplomaları gerektirmektedir (İlköğretim-Türkiye için Avrupa Konseyi onaylı Portfolyolar TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan edinilebilir – daha fazla bilgi için Avrupa Dil Portfolyosu). Sözü edilen sınavlar Association of Language Testers in Europe – ALTE (daha ayrıntılı bilgi için www.ALTE.org) tarafından onaylanmakta olup Cambridge Üniversitesi ALTE üyesidir ve ALTE İngilizce için yalnızca Cambridge English Language Assessment sınavlarını onaylamıştır. Uluslararası geçerliliği olan Cambridge English Language Assessment sınavları Türkiye’nin yanı sıra dünyadaki pek çok eğitim kurumu ve işveren tarafından İngilizce bilgi düzeyini gösterir sınavlar olarak tanınmaktadır (ayrıntılı bilgi için:  http://www.cambridgeenglish.org/recognition/index.aspx?s=1

 

CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT  SINAVLARI

I. Cambridge English Language Assessment Genel İngilizce Sınavları iki kategoride verilmektedir:

A. Cambridge Young Learner English Tests (YLE)
7 – 12 Yaş grubuna yönelik olarak planlanan YLE sınavlarının genel çerçevesi CEFR A1-A2 düzeylerinde olup üç farklı alt düzeyde hazırlanmışlardır: En düşük düzeyden başlayarak sırasıyla Starters – Movers – Flyers.
Her üç sınav da üç bölümden oluşmaktadır:
Dinlediğini Anlama – Okuduğunu Anlama ve Yazma – Konuşma.
Sınavların yazılı bölümleri, düzeylerine bağlı olarak yaklaşık toplam 60 – 90 dakika sürmektedir. Sözlü bölümler ise – sınava giren öğrenci sayısına ve bekleme süresine bağlı olarak – değişkenlik göstermektedir.
Sınavlara katılan tüm öğrencilere, sınavın her bir bölümünde sergiledikleri başarıyı da gösterir, uluslararası geçerliliği olan birer sertifika verilmektedir.

YLE – Starters, Movers, Flyers – Sınavları konusunda daha fazla bilgi için:
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/young-learners/starters/

B. Cambridge Main Suite Examinations

1. General English – Genel İngilizce Sınavları
Gençler ve yetişkinlere yönelik olarak planlanan bu sınavlar beş farklı CEFR düzeyi için hazırlanmışlardır.
Sınavlar sonunda başarılı olanlara ilgili düzeyde uluslararası geçerliliği olan sertifikaları verilmektedir.
KET (Key English Test)
CEFR A2 düzeyinde hazırlanan bu sınav, Okuduğunu Anlama ve Yazma, Dinlediğini Anlama, ve Konuşma bölümlerinden oluşmakta olup, yazılı bölümler yaklaşık iki saat sürmekle birlikte, kurallar gereği sınav için bir tam gün ayrılması gerekmektedir. KET Sınavı Tarihleri düzenli olarak sitemizde duyurulmaktadır.
KET for Schools
KET sınavının 11 – 14 yaş grubu için hazırlanmış olanıdır.
KET ve KET for Schools sınavları konusunda daha fazla bilgi için: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/key/

PET (Preliminary English Test)
CEFR B1 düzeyinde hazırlanan bu sınav, Okuduğunu Anlama ve Yazma, Dinlediğini Anlama, ve Konuşma bölümlerinden oluşmakta olup, yazılı bölümler yaklaşık ikibuçuk saat sürmekle birlikte, kurallar gereği sınav için bir tam gün ayrılması gerekmektedir. PET Sınavı Tarihleri düzenli olarak sitemizde duyurulmaktadır.
PET for Schools
PET sınavının 11 – 14 yaş grubu için hazırlanmış olanıdır.
PET ve PET for Schools sınavları konusunda daha fazla bilgi için: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/preliminary-for-schools/

FCE (First Certificate in English)
CEFR B2 düzeyinde hazırlanan bu sınav, Okuduğunu Anlama, Yazma, Dilin Kullanımı, Dinlediğini Anlama, ve Konuşma bölümlerinden oluşmakta olup, yazılı bölümler yaklaşık dörtbuçuk saat sürmekle birlikte, kurallar gereği sınav için bir tam gün ayrılması gerekmektedir. FCE Sınavı Tarihleri düzenli olarak sitemizde duyurulmaktadır.
FCE sınavları konusunda daha fazla bilgi için:
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/first/exam-dates/

CAE (Certificate in Advanced English)
CEFR C1 düzeyinde hazırlanan bu sınav, Okuduğunu Anlama, Yazma, Dilin Kullanımı, Dinlediğini Anlama, ve Konuşma bölümlerinden oluşmakta olup, yazılı bölümler yaklaşık beş saat sürmekle birlikte, kurallar gereği sınav için bir tam gün ayrılması gerekmektedir.
CAE sınavları konusunda daha fazla bilgi için:
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/advanced/exam-dates/

CPE (Certificate of Proficiency in English)
CEFR C2 düzeyinde hazırlanan bu sınav, Okuduğunu Anlama, Yazma, Dilin Kullanımı, Dinlediğini Anlama, ve Konuşma bölümlerinden oluşmakta olup, yazılı bölümler yaklaşık altı saat sürmekle birlikte, kurallar gereği sınav için bir tam gün ayrılması gerekmektedir.
CPE sınavları konusunda daha fazla bilgi için:
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/proficiency/exam-dates/

2. Cambridge English Language Assessment Professional English Sınavları
Business English Certificates – İş İngilizcesi Sınavları

BEC Preliminary
CEFR B1 düzeyinde hazırlanan bu sınav, Okuduğunu Anlama ve Yazma, Dinlediğini Anlama, ve Konuşma bölümlerinden oluşmakta olup, yazılı bölümler yaklaşık ikibuçuk saat sürmekle birlikte, kurallar gereği sınav için bir tam gün ayrılması gerekmektedir.

BEC Vantage
CEFR B2 düzeyinde hazırlanan bu sınav, Okuduğunu Anlama, Yazma, Dinlediğini Anlama, ve Konuşma bölümlerinden oluşmakta olup, yazılı bölümler yaklaşık üç saat sürmekle birlikte, kurallar gereği sınav için bir tam gün ayrılması gerekmektedir.

BEC Higher
CEFR C1 düzeyinde hazırlanan bu sınav, Okuduğunu Anlama, Yazma, Dinlediğini Anlama, ve Konuşma bölümlerinden oluşmakta olup, yazılı bölümler yaklaşık üçbuçuk saat sürmekle birlikte, kurallar gereği sınav için bir tam gün ayrılması gerekmektedir.
İş İngilizcesi Sınavları (BEC) konusunda daha fazla bilgi için:
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/business-certificates/business-higher/

 

Sınav Tarihleri ve Diğer Bilgiler

 

2016 YILI CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT  SINAV BAŞVURULARI

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Kayıt Formu (Form-1)
2. Vesikalık fotoğraf (Kayıt Formunun üzerine yapıştırılacaktır)
3. Kimlik Belgesi Fotokopisi (Kayıt Formunun üzerine yapıştırılacaktır)
4. Banka Dekontu (Sınav ücretleri, Sterlin olarak verilecek banka hesabına yatırılacak, dekont üzerinde sınava girecek kişinin ismi, gireceği sınav ve sınav tarihinin belirtilmesi gerekecektir)
5. Sınavlar için öğrencilerin Derneğimizden alması gereken belgeler hafta içi ve 09.00-19.00 arasında teslim edilecektir.

TOPLU BAŞVURULAR (OKULLAR)

Cambridge English Language Assessment YLE ve/veya Main Suite sınavlarına okulları/kuruluşları kanalıyla başvuru yapacaklar adına okul/kuruluş yetkililerinin sınav tarihlerinin belirlenmesi ve kayıt işlemleri ayrıntılarının görüşülebilmesi için öncelikle Merkezimizle iletişime geçmeleri önemle rica olunur.

ÖNEMLİ DUYURU
Cambridge Üniversitesi English Language Assessment  sınavlarına girmek üzere başvuranlardan kayıt işlemleri sırasında alınan her türlü kişisel bilgi ve belge, hiçbir hal ve şartta üçüncü kişiler ya da kuruluşlarla paylaşılmaz, yalnızca Merkezimiz kayıtlarında saklı tutulur.
Görülen lüzum üzerine ilgililerin bilgisine önemle sunulur.
Cambridge English Language Assessment  Sınavları Merkezi
(TR 011)

KAYIT İŞLEMLERİ
Cambridge English Language Assessment  sınavları için, gerek okullar/kuruluşlar kanalıyla gerekse bireysel başvuruların doğrudan Merkezimize yapılması, sınav tarihlerinin belirlenmesinin / onaylanmasının ve Merkezimiz ilgilisinin yönlendirmesi ile gerekli formların birlikte doldurulmasının ardından ücretin ödenmesi ve banka dekontunun Merkezimize iletilmesi sonrasında kayıt işlemleri Merkezimizce gerçekleştirilecek ve başvuranlara sınav gününe ilişkin ayrıntılar sınav öncesinde ayrıca iletilecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
İlgili Kişi : Cenk Yapakçı
Cambridge English Language Assessment  Examinations Centre
Adres 32, Bestekar Sokak
Kavaklıdere, ANKARA
Telefon No. (312) 419 1844
e-Posta Adresi  exams@tba.org.tr