University of Cambridge ESOL Yurtdışı Dil Eğitmi            TBA Broşür

Hakkımızda

Türk-İngiliz Kültür Derneği / The Turco-British Association (TBA)

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasında ikili Kültür anlaşması  ile T.C.  İçişleri Bakanlığı’na  tabi  olarak 1951 yılında kurulmuş bir Dernek’tir.

 

Derneğin amacı,Türkiye ile Birleşik Krallık arasında  esasen  mevcut  kültür bağlarını Türkiye yönünden kuvvetlendirmek ve geliştirmektir.

 

Dernek,  amacını  gerçekleştirmek  için İngilizce ve Türkçe kursları açar, dil öğrenimini teşvik ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında karşılıksız burslar verir, konferanslar, sergiler,  konserler,  film  gösterileri gibi,  herkese  açık  ve ücretsiz kültür faaliyetleri düzenler.

 

Dernek,  işleyiş  ve  faaliyetlerinde kâr amacı taşımaz, kazanç paylaşmaz. Yalnızca  düzenlediği  kurslardan  aldığı ücretlerle tüm eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklerini gerçekleştirir.

 

Başta İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, ilgili Bakanlıkların gözetim ve denetimi altındadır.

 

Yönetimi, üçü Türk, ikisi İngiliz, beş üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nun verdiği yetki ile Genel Müdür tarafından yürütülmektedir. Yönetim hizmetlerinde 15 idari personel görev almaktadır

 

Türk ve Yabancı öğretim kadrosunun tümü, Üniversitelerin İngilizce Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Genel Dilbilimi bölümlerinden mezun “Pedagoji” veya İngiltere’de kabul edilmiş “Öğretmenlik Sertifikaları” olan profesyonel ve deneyimli İngilizce öğretmenleridir.

 

Türk-İngiliz Kültür Derneği, İngilizce dil eğitiminde öncü kuruluş olarak yürüttüğü zengin kurs programları yanısıra, uluslararası standartlarda geliştirdiği ve yaygın geçerliliğe sahip, tarafsızlığı ve güvenilirliği kanıtlanmış İngilizce yeterlilik ve düzey belirleme sınav uygulamaları ile de pek çok kamu ve özel sektör kuruluşları için hizmet vermektedir.

Avrupa Dil Portfolyosu için gerekli İngilizce dil sertifikalarını vermeye yetkin tek kurum olan Cambridge Üniversitesi’nin ESOL sınavlarını tüm Türkiye’de düzenlemeye yetkili Sınav Merkezi olan ilk ve tek Dernek’tir.

Dernek, tüm eğitsel ve kültürel faaliyetlerini Bestekar Sokak No:32 Kavaklıdere adresindeki on katlı mülkiyeti kendine ait binasında gerçekleştirmektedir. Bu adres, gerek öğretimde gerekli alt yapı malzemeleri, gerekse fiziki ortamı ile yalnızca  bir “lisan kursu” olmayıp,  tam donanımlı, çağdaş ve modern bir Dil ve Kültür Merkezi ‘dir.

Türk-İngiliz Kültür Derneği adının ve faaliyetlerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması kapsamında, Ankara dışında faaliyette bulunan prestijli kuruluşlara Derneğin Yabancı Dil Kurslarının Temsilciliği verilmeye başlanmıştır.