University of Cambridge ESOL Yurtdışı Dil Eğitmi            TBA Broşür

Kamuoyuna Duyuru

Derneğimiz 1951 yılında Ankara’da “Türk-İngiliz Kültür Derneği” ismiyle Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasındaki mevcut kültür ilişkilerini Türkiye yönünden geliştirmek ve kuvvetlendirmek amacıyla kurulmuş, 62 yıllık köklü, kazanç paylaşmayan ve kâr amacı taşımayan bir kurumdur.

 

Derneğimiz 62 yıldan beri kamuoyunda “İngiliz Kültür Derneği” veya kısaca “İngiliz Kültür” şeklinde tanımlanmakta ve tanınmaktadır. Bir süredir “İngiliz Kültür Derneği Dil Okulları” adı altında çeşitli medya kanallarında muhtelif ilanların verildiği ve bayilik duyurularının yapıldığı gözlenmektedir. Bu ilan ve duyurular referans alınarak Derneğimize yapılan başvurulardan, yukarıda anılan kuruluşların Derneğimiz ile karıştırıldığı görülmektedir.

 

Adı geçen “British Culture – İngiliz Kültür Derneği Dil Okulları” resmi olarak bir dernek değildir ve Türk-İngiliz Kültür Derneği ile hiçbir bağlantısı yoktur. Öte yandan ilgili kuruluş hakkında Dernek hükmi şahsiyetine sahip olmadığı halde, Derneğimizin isminden ve ününden yararlanarak menfaat sağlamaya yönelik çalışmaları nedeniyle gerekli yasal girişimlerde bulunulmuştur ve süreç devam etmektedir.

 

Sonuç olarak, “Türk – İngiliz Kültür Derneği” adı ve logosunu taşımayan hiçbir kuruluşun Derneğimizle bağlantısı olmadığını; Derneğimizin 62 yıllık saygın ve kurumsal geçmişinden kaynaklanan hiçbir kalite garantisini taşımadığını hatırlatır, halkımızı isim benzerliğinden yararlanma amaçlı girişimlere karşı uyarmak isteriz.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.